Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per a que puguem millorar la seva experiencia. Més informació

Avis Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En cumpliment amb la informació recollida en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

USUARIS

L'acces i/o us d'aquest portal (www.balonmano-xp-sports.com) atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest lloc accés i/o us, les Condicions Generals d'Us aqui reflectides. Les citades Condicions serán de aplicació independentment de les Condicions Generals de Contratació que en el seu cas resulten de complimentobligatori.

USO DEL PORTAL

balonmano-xp-sports.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Balonmano XP Sports als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es comprometi a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Balonmano XP Sports ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l' ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Balonmano XP Sports, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Balonmano XP Sports, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública, el respecte pels animals o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Balonmano XP Sports no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums, xats, xarxes socials, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Balonmano XP Sports compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Balonmano XP Sports, fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, BalonmanoXP Sports informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Balonmano XP Sports per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Balonmano XP Sports o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Balonmano XP Sports. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Balonmano XP Sports. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Balonmano XP Sports.

PROMOCIONS

Les promocions sempre seran vigents durant la data establerta, normalment fins a final de mes, o fins a final d'existències. BalonmanoXP Sports es reserva el dret d'anul·lar una promoció, quan consideri oportú i sense previ avís.